Serwis ESG

Zarządzanie ryzykiem

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zarządzanie ryzykiem

Zarówno obowiązująca w Grupie Polenergia polityka zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej, jak i procedury, które regulują procesy i zasady działania przedsiębiorstwa, umożliwiają zarządzanie ryzykami związanymi z osiąganiem celów biznesowych.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 418-1
  • 419-1

Regularnie przeprowadzana analiza ryzyk wiążących się z działalnością Grupy doprowadziła do powstania rejestru, który klasyfikuje zagrożenia pod względem ważności i potrzeby monitoringu. Nad całością procesu czuwa zespół ds. zarządzania ryzykiem, na bieżąco monitorujący i aktualizujący listę kluczowych ryzyk. Kontrola przestrzegania opisanych zasad leży w gestii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W 2020 roku nie zanotowano skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów (dot. spółki Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.).

W 2020 roku na spółkę Polenergia Dystrybucja została nałożona jedna kara przez Urząd Regulacji Energetyki. Kara wiązała się z brakiem udostępniania na stronie internetowej informacji o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV i wyniosła 1000 złotych.

Wyniki wyszukiwania