Serwis ESG

O Serwisie ESG, kontakt

Kontrast
Wielkość liter - A +

O Serwisie ESG, kontakt

 • 102-44
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-54
 • 102-56

O Serwisie ESG

Serwis ESG Polenergii jest platformą, na której kompleksowo komunikujemy nasze wyniki i działania w obszarach środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym. Chcemy, aby odpowiadał on na potrzeby naszych interesariuszy w zakresie dostarczania kompletnej i aktualnej wiedzy o działaniach z zakresu ESG Polenergii. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy na bieżąco aktualizowali informacje zawarte w Serwisie.

Serwis ESG stanowi rozwinięcie wydawanych przez Polenergię od 5 lat raportów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Został on przygotowany w oparciu o GRI Standards (in accordance) w opcji podstawowej (core) i nie był poddawany dodatkowej weryfikacji. Obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest konsolidowana w sprawozdaniu finansowym.

Proces przygotowywania treści do Serwisu rozpoczęto analizą istotności, w ramach której przeprowadzono badanie interesariuszy zewnętrznych. Ocena istotnych tematów została zrealizowana również wewnętrznie w firmie. Dodatkowo, analiza istotności rozszerzona została o przegląd tematów raportowanych w branży. W efekcie zostały określone najważniejsze zagadnienia dla Polenergii, które opisane zostały w niniejszym Serwisie. Są to:

 • Zapobieganie korupcji
 • Materiały i surowce
 • Energia
 • Woda
 • Emisje
 • Wpływ na klimat
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi
 • BHP
 • Szkolenia i edukacja
 • Różnorodność i równość szans
 • Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
 • Niedyskryminowanie
 • Społeczności lokalne
 • Prywatność klienta
 • Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług
 • Bioróżnorodność

Kontakt

Polenergia SA
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
fax: +48 22 522 31 61
e-mail: info@polenergia.pl

Wyniki wyszukiwania