Serwis ESG

Poznaj Grupę Polenergia

Kontrast
Wielkość liter - A +

Poznaj Grupę Polenergia

Polenergia to wiodąca prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna w Polsce. Powstała w 2014 roku w wyniku połączenia dwóch kluczowych aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l, tj. spółki Polish Energy Partners S.A. skupionej na rozwoju i eksploatacji odnawialnych źródeł energii, głównie farm wiatrowych, oraz Grupy Polenergia S.A. skoncentrowanej na rozwoju morskich farm wiatrowych, wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia.

 • 102-2
 • 102-6
 • 102-7
 • 102-16

Na bazie doświadczeń zdobywanych przez te Spółki od ponad dwudziestu lat Grupa Polenergia buduje swoją pozycję lidera polskiej nowoczesnej energetyki, obejmując swoją działalnością wszystkie etapy energetycznego łańcucha wartości – od rozwoju i budowy źródeł poprzez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł gazowych, dystrybucję, obrót i sprzedaż energii elektrycznej do handlu świadectwami pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2. Wiedza i doświadczenie z tych obszarów składają się na unikalne kompetencje w skali kraju i stanowią podstawę dynamicznego rozwoju wszystkich obszarów działalności Grupy.

Misją Polenergii jest aktywne wspieranie transformacji polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii, a także dążenie do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Polenergia jest przekonana, że Polska może odegrać ogromną rolę w transformacji energetycznej Europy Środkowej. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje nowoczesne i skuteczne technologie, jak również wiedzę i doświadczenie zespołu zarządzającego i operacyjnego.

Wartości, które
definiują Polenergię, to:

 • Pasja

  by zmieniać nasze otoczenie na lepsze

 • Odpowiedzialność

  w transparentnym i rzetelnym wypełnianiu swoich zobowiązań

 • Leadership

  w wytyczaniu nowych standardów na rynku energii

 • Samodoskonalenie

  zapewniające najwyższą jakość wszystkich podejmowanych działań

 • Ambicja

  by zawsze wysoko zawieszać sobie poprzeczkę

Polenergia przewiduje, że rozwój projektów morskich i lądowych farm wiatrowych oraz wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, a także instalacji do magazynowania energii w najbliższych latach będzie bardzo dynamiczny. Polenergia dostrzega potencjał niskoemisyjnych źródeł gazowych, gdzie gaz jako paliwo przejściowe przyczyni się do transformacji energetycznej Polski. Grupa jest również zainteresowana szybkim wdrożeniem na krajowym rynku technologii produkcji wodoru, umożliwiającej wytwarzanie zielonego wodoru, który posłuży jako surowiec dla przemysłu oraz jako paliwo i nośnik energii.

Nowoczesna energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii nie może istnieć bez rozwoju krajowego łańcucha dostaw urządzeń, materiałów i usług. Dlatego Polenergia wspiera najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z wykorzystaniem krajowych i lokalnych wykonawców i dostawców. Rozwój Polenergii przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski i pozostawi trwały pozytywny ślad dla przyszłych pokoleń.

Doświadczenie Grupy Polenergia w budowaniu krajowego rynku energii

Od 24 lat Polenergia jest liderem i pionierem transformacji rynku energii. Jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce, która skutecznie realizuje strategię rozwoju opartą na własnych nowoczesnych źródłach energii. Zeroemisyjne aktywa w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki bilansowane są przez efektywną niskoemisyjną kogenerację gazową.

Pierwsza farma wiatrowa Polenergii FW Puck składająca się z jedenastu turbin wiatrowych o łącznej mocy 22 MW uruchomiona została w 2007 roku. Od tego czasu Grupa zrealizowała siedem inwestycji w lądowe farmy wiatrowe. Obecnie dysponuje łączną zainstalowaną mocą na poziomie 249 MW i rocznie produkuje około 670 GWh zielonej energii elektrycznej. Mając około czteroprocentowy udział w mocy zainstalowanej na rynku, Polenergia jest jednym z największych w Polsce producentów energii z lądowych farm wiatrowych.

Bazując na doświadczeniu w segmencie farm wiatrowych, Polenergia z sukcesem zajęła pozycję w segmencie fotowoltaiki. W 2019 roku uruchomiła w Sulechowie pierwsze wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 8 MW.

Od 2010 roku Spółki z Grupy rozwijały trzy projekty morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, tj. MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II Sp. i MFW Bałtyk III. W 2018 roku Polenergia podjęła współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. W grudniu 2019 roku Grupa podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I. Łączna moc projektów rozwijanych przez spółki wynosi 3000 MW.

W 1999 roku Polenergia wybudowała pierwszą w Polsce gazową kogeneracyjną elektrociepłownię EC Wizów. Od 2011 roku kluczowym aktywem gazowym Polenergii jest Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS). Została ona odkupiona od Ashmore Energy International z siedzibą w Houston.  ENS zapewnia stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dzięki uczestnictwu w Rynku Mocy oraz świadczeniu usług samostartu i odbudowy KSE dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Obiekt jest zasilany gazem ziemnym i ma moc elektryczną wynoszącą 116 MWe, a moc cieplną 70 MWt.

Polenergia dysponuje jednym z najbardziej doświadczonych zespołów deweloperskich w Polsce, który aktywnie rozwija nowe projekty farm wiatrowych na lądzie o planowanej łącznej mocy od 300 do 600 MW, a także wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne o mocy od 400 do 600 MWp. Wiatr na lądzie jest najbardziej konkurencyjną technologią OZE o najniższym LCOE (koszt energii wytwarzanej przez cały okres eksploatacji inwestycji). Ta technologia będzie miała kluczowe znaczenie w transformacji krajowego rynku energii. Do połowy 2022 roku Polenergia planuje uruchomienie trzech lądowych farm wiatrowych, które wygrały aukcję OZE. Ich łączna moc będzie wynosiła 186 MW. Kolejny projekt wiatrowy o mocy 13 MW będzie oddany do użytkowania w połowie 2023 roku. Fotowoltaika jest drugą najtańszą technologią wytwarzania energii i stanowi naturalne dopełnienie energii wiatrowej, między innymi dzięki uzupełniającemu się profilowi produkcji. Dlatego w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Polenergia planuje wybudowanie 29 nowych instalacji PV o łącznej mocy około 28 MW.

Polenergia posiada kompetencje nie tylko w obszarze rozwoju i wytwarzania energii z OZE i ze źródeł konwencjonalnych gazowych, lecz także w zakresie jej obrotu i dystrybucji oraz rozwoju nowych technologii. Dzięki skupieniu wiedzy i doświadczenia wszystkich Spółek z Grupy możliwe jest efektywne zarządzanie całym łańcuchem dostaw, od wytworzenia energii do jej sprzedaży, trafne prognozowanie kierunku rozwoju całego rynku energii, a dzięki temu optymalizacja działalności Grupy.

Polenergia Obrót to należąca do Grupy Polenergia spółka zajmująca się hurtowym obrotem energią i gazem, która obsługuje spółki działające w Grupie, jak również zapewnia dostęp do rynku dla zewnętrznych podmiotów. Podmiot ten oferuje energię dla szerokiej rzeszy klientów końcowych. Spółka, choć skupiona jest głównie na rynku polskim, obecna jest także poza granicami kraju.

Polenergia Dystrybucja to należąca do Grupy Polenergia spółka działająca w sektorze dystrybucji, sprzedaży energii oraz usług przyłączeniowych. Poprzez sieć dystrybucyjną Spółki co roku do około 25 tysięcy klientów przepływa 300 GWh energii. Polenergia Dystrybucja dysponuje aktywami w największych miastach w Polsce.

Polenergia eMobility to należąca do Grupy Polenergia spółka działająca w sektorze elektromobilności. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań związanych z budową i eksploatacją stacji ładowania samochodów elektrycznych wśród klientów Grupy.

 Dzięki budowie i eksploatacji licznych projektów farm wiatrowych, a także inwestycji fotowoltaicznych i gazowych oraz infrastruktury dystrybucyjnej Polenergia zyskała ogromne doświadczenie w wypełnianiu krajowych regulacji z obszaru energetycznego oraz inwestycyjnego. Firma współpracuje z szerokim wachlarzem sprawdzonych wykonawców oraz dostawców usług na polskim rynku. Posiada doświadczenie w organizacji finansowania oraz rozliczania inwestycji.

Wyniki wyszukiwania