Serwis ESG

Rozwój społeczności lokalnych

Kontrast
Wielkość liter - A +

Rozwój społeczności lokalnych

Grupa Polenergia angażuje się zarówno w działania społeczne, jak i środowiskowe głównie poprzez swoje spółki celowe.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 413-1

Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz ich rozwoju jest dla Grupy niezwykle istotna. Współpraca z mieszkańcami opiera się na nieustannym dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Taką działalność prowadzą przede wszystkim spółki projektowe Grupy, na przykład w obszarze rozwoju, budowy i eksploatacji.

W codziennej działalności Grupa koncentruje uwagę na społecznościach żyjących wokół jej projektów, przede wszystkim na ich potrzebach. Szczególny nacisk położony jest na partnerstwo i pomoc. Stała współpraca i zaangażowanie mają na celu utrzymanie dobrych relacji oraz poprawienie jakości codziennego życia lokalnych społeczności. Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki oraz promocji aktywności fizycznej. Pomoc prowadzona jest również w celu przeciwdziałania różnym wymiarom wykluczenia społecznego oraz wspierania projektów infrastrukturalnych. 

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Od wielu lat Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera inicjatywy, które są ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami.

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi zrealizowaliśmy szereg działań na terenie gminy Miłoradz, gdzie budujemy naszą farmę FW Szymankowo.

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

Wyniki wyszukiwania