Serwis ESG

Farmy wiatrowe na morzu (offshore)

Kontrast
Wielkość liter - A +

Farmy wiatrowe na morzu (offshore)

Polenergia, przystępując do rozwoju projektów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, już w 2010 roku dostrzegła w nich ogromny potencjał dla Polski. W 2018 roku podjęła współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. W grudniu 2019 roku podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I. Łączna moc projektów rozwijanych przez spółki wynosi 3000 MW.

3000 MW – łączna moc projektów rozwijanych przez Polenergię wraz z Partnerem Equinor

Nazwa projektu MFW Bałtyk I MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Moc farmy wiatrowej [MW] 1560 720 720
Odległość od brzegu [km] 80 37 22
Powierzchnia całkowita obszaru [km2] 128,53 122 119,52
Głębokość morza [m] 25-35 23-41 25-39
Średnia prędkość wiatru [m/s] 9-10 9-10 9-10

Ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Podpisana przez prezydenta RP w styczniu 2021 roku ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych stanowi milowy krok dla transformacji energetycznej. Ustawa wyznacza ramy prawne do budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych i pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Status rozwoju projektów morskich farm wiatrowych

Spółki celowe dysponują prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk II (marzec 2017 rok) i MFW Bałtyk III (lipiec 2016 rok) wraz z umowami przyłączeniowymi, a także ważną decyzją środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019 rok).

Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III przeprowadzono wstępne rozpoznanie warunków geologicznych dna morskiego oraz zrealizowano dwuletnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR. Dzięki potwierdzonym bardzo dobrym warunkom wietrznym możliwe będzie efektywne wykorzystanie potencjału energii wiatru na tym obszarze.

Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wykonano szczegółowe badania dna w rejonie przyszłych morskich farm wiatrowych, których celem było wykrycie i neutralizacja potencjalnych niewybuchów lub innych obiektów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu planowanych prac związanych z posadowieniem turbin wiatrowych. Podczas badań trwających od sierpnia do września 2020 roku nie wykryto żadnych obiektów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla budowy morskich farm wiatrowych.

Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2023, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2026 roku. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Trzeci projekt, MFW Bałtyk I, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemów przesyłowych (styczeń 2021 rok). Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I, który stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jednego z kluczowych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.

Okres eksploatacji farm przewidziano na 25–30 lat.

Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Polenergia wraz z Partnerem Equinor podpisała list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). W ramach prac w poszczególnych grupach roboczych dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz aktywnie uczestniczy w pracach, które mają eliminować bariery i tworzyć mechanizmy i rozwiązania wspierające rozwój tego sektora w Polsce. Przedstawiciel Polenergii przewodniczy pracom jednej z grup roboczych: „Współpraca interesariuszy” – poświęconej zagadnieniom współistnienia morskich farm wiatrowych z innymi formami wykorzystania przestrzeni morskiej.

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Więcej

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Więcej

Konsultacje społeczne w dobie pandemii COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19 wykorzystano nowoczesne, wirtualne narzędzia do komunikacji z interesariuszami, umożliwiając im podzielenie się swoimi opiniami związanymi z realizacją projektu w bezpieczny sposób.

Więcej

Wyniki wyszukiwania