Serwis ESG

Kontrast
Wielkość liter - A +

Farma Wiatrowa Szymankowo gotowa

Więcej

11 siłowni wiatrowych postawionych zostało w Gminie Miłoradz w zaledwie 16 miesięcy.

To jedne z największych wiatraków w Polsce, bowiem wysokość od ziemi do najwyższego punktu łopat wynosi aż 200 metrów.

Analiza przyrodnicza miododajnych łąk kwietnych

Więcej

Odtwarzania ekosystemów są dla Grupy Polenergia ważnym działaniem

Taka strategia to nie tylko realizacja nowych inicjatyw na rzecz bioróżnorodności, ale również analiza funkcjonujących rozwiązań, aby sprawdzić w jaki sposób faktycznie wpływają na środowisko naturalne.

Zakończyliśmy montaż wszystkich 11 turbin na FW Szymankowo.

Więcej

Moc Farmy w Szymankowie wynosi 38 MW.

Pozwoli to nam zasilić czystą energią elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych rocznie.

Pasieki i łąki na terenie FF Sulechów

Więcej

Dom dla naszych skrzydlatych przyjaciół

Dowiedz się, jak rozwój fotowoltaiki może się przyczynić do znacznego zwiększenia różnorodności biologicznej.

Polenergia w liczbach

287 MW

Wielkość portfela projektów wiatrowych w eksploatacji

3000 MW

Moc morskich farm wiatrowych w rozwoju

8200 MWh

Szacowana docelowa roczna produkcja energii FF Sulechów I

199 MW

projektów lądowych farm wiatrowych w budowie

172

Pracowników Grupy (etaty)

2

największy OSD w Warszawie

Podejście do ESG

Wraz z przyjęciem w 2019 r. nowej strategii społecznej odpowiedzialności wzmocniliśmy działania, których celem jest lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania.

Więcej

Dr Michał Michalski
Prezes Zarzadu
Polenergia SA, CEO

Strategia
społecznej
odpowiedzialności

15

realizowanych celów
z obszarów odpowiedzialności Grupy Polenergia.

Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpływamy na redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez oferowanie energii z odnawialnych źródeł. Jesteśmy odpowiedzialni w całym łańcuchu dostaw. Istotna jest dla nas transparentność działania i niedopuszczanie do przypadków korupcji.

więcej

Minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko monitorując wpływ nowo oddanych inwestycji na otoczenie. Ograniczamy ilości wytwarzanych przez nas odpadów, w szczególności w obszarze pracy biura. Jesteśmy otwarci na dialog z interesariuszami w zakresie ochrony środowiska.

więcej

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. Zapewniamy procedury bezpieczeństwa zgodne z ISO 18001, dążymy do pełnej eliminacji wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz przypadków chorób zawodowych zarówno wśród naszych pracowników, jak i u naszych podwykonawców.

więcej

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie relacji ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których działamy. Jesteśmy otwarci na dialog, a nasza działalność dobroczynna skoncentrowana jest na wsparciu mieszkańców tych terenów i pomoc w rozwiązaniu ich problemów.

więcej

Moc płynąca z różnorodności

Wykorzystujemy potencjał różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów Grupy.

Strategia odpowiedzialności włącza różnorodność do strategii biznesowej i zarządzania Spółką, nadając jej priorytet w ramach działań diversity and inclusion. Od sierpnia 2019 r. Grupa Polenergia jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Więcej
34%

Tyle kobiet zasiada w Grupie Polenergia na kierowniczych stanowiskach.

Różnorodność i równość są kluczowymi wartościami dla Grupy Polenergia.

Dane finansowe 2020

więcej

257 mln

Wynik skorygowanej EBITDA

1 811 mln PLN

Przychody ze
sprzedaży

111 mln PLN

Skorygowany zysk netto

Wyniki wyszukiwania